Wermlandsmodellen

Äganderätten blir en av

grundpelarna i konstitutionen

Landskapet Värmland är unikt, och låt oss bevara det som det unikum det är.

Värmland har en lång historia av framgångar.

Hårt arbete och en ingenjörsanda utan motsvarighet gav oss det moderna Värmland vi ser idag.


Fria Wermland vill fortsätta traditionen att med företagaranda skapa välstånd.

Det skall vi göra med en ekonomisk och social suveränitet.


Frihet kräver ett öppet sinne, och det vet vi "Wermlänningar..."

Swexit och Wexit, en annan framtid är möjlig..!