Ekonomisk frihet föder framtidstro

Sänkta skatter för både företagare och arbetstagare

är vägen fram för individens

ekonomiska och sociala frihet.


En del av den ökade ekonomiska friheten

når vi genom en sänkning av de sociala avgifterna.

Vi vill ta bort "Allmän löneavgift" (Eu-medlemskap)

11,62% och "Arbetsmarknadsavgift" (A-kassa) 2,64%.

Sänkningen från 31,42% till 17,16%,

kommer att ge en ökad frihet,

men också ett ökat ekonomiskt ansvar av individen.

Vi i Fria Wermland tror på "egenansvar".

Individens val måste stå i fokus.

Därför vill vi i Fria Wermland, öka den ekonomiska behållningen efter arbete.

Endast individen vet vilka prioriteringar han/hon skall göra i sin vardag. 

En frihetlig ekonomi skapar den framtidstro som de flesta individer vill uppnå.

Även företagaren skall ha en utökad frihet att få disponera sina tillgångar .


Swexit och Wexit, en annan framtid är möjlig..!