Välkomna alla frihetligt sinnade medmänniskor!

Med Social och ekonomisk frihet skall 

vi locka företagare hit till Värmland. Tillsammans skall vi bygga

en "välfärdsfederation" värd namnet!

Fria Wermland är en nystartad politisk förening med målet att bryta ut landskapet Värmland från Sverige.


Med frihetlig entusiasm skall vi fördela ut makten

ut till den enskilde individen.


 Självstyrelse för de kommuner som ingår i Landskapet Värmland är för oss en självklarhet.

Swexit och Wexit, en annan framtid är möjlig..!

Donera en slant Till Fria Wermland stöd Friheten.